תנועת הנוער המכבי צעיר | תנועת הנוער המכבי צעיר
חיפוש


הגשמה
השנה ישנן 7 קבוצות הגשמה: באר שבע, רמת גן, תל אביב, בת-ים, נתניה, קרית גת וכפר הנוער גן ונוף.

החלה ההרשמה לשנת הפעילות תשע"ט
פרטים בסניפים...

קבוצות איתן
השנה נפתחו לראשונה קבוצות איתן בסניפים (איתן- תוכנית המשלבת בין קבוצות הספורט של מכבי לתנועה))

תוכנית ההדרכה ´המדריך למדריך´ יצאה לדרך


ותיקים בתנועה
במסגרת פרויקט ארצי של מועצת תנועות הנוער -ותיקים בתנועה, לוקחים סניפי התנועה חלק בפרויקט ויוזמים פרויקטים משותפים עם ותיקי הישוב

הגשמה
השנה ישנן 7 קבוצות הגשמה: באר שבע, רמת גן, תל אביב, בת-ים, נתניה, קרית גת וכפר הנוער גן ונוף.

החלה ההרשמה לשנת הפעילות תשע"ט
פרטים בסניפים...

קבוצות איתן
השנה נפתחו לראשונה קבוצות איתן בסניפים (איתן- תוכנית המשלבת בין קבוצות הספורט של מכבי לתנועה))

תוכנית ההדרכה ´המדריך למדריך´ יצאה לדרך


ותיקים בתנועה
במסגרת פרויקט ארצי של מועצת תנועות הנוער -ותיקים בתנועה, לוקחים סניפי התנועה חלק בפרויקט ויוזמים פרויקטים משותפים עם ותיקי הישוב

הגשמה
השנה ישנן 7 קבוצות הגשמה: באר שבע, רמת גן, תל אביב, בת-ים, נתניה, קרית גת וכפר הנוער גן ונוף.

החלה ההרשמה לשנת הפעילות תשע"ט
פרטים בסניפים...

קבוצות איתן
השנה נפתחו לראשונה קבוצות איתן בסניפים (איתן- תוכנית המשלבת בין קבוצות הספורט של מכבי לתנועה))

תוכנית ההדרכה ´המדריך למדריך´ יצאה לדרך


ותיקים בתנועה
במסגרת פרויקט ארצי של מועצת תנועות הנוער -ותיקים בתנועה, לוקחים סניפי התנועה חלק בפרויקט ויוזמים פרויקטים משותפים עם ותיקי הישוב

הגשמה
השנה ישנן 7 קבוצות הגשמה: באר שבע, רמת גן, תל אביב, בת-ים, נתניה, קרית גת וכפר הנוער גן ונוף.

החלה ההרשמה לשנת הפעילות תשע"ט
פרטים בסניפים...

קבוצות איתן
השנה נפתחו לראשונה קבוצות איתן בסניפים (איתן- תוכנית המשלבת בין קבוצות הספורט של מכבי לתנועה))

תוכנית ההדרכה ´המדריך למדריך´ יצאה לדרך


ותיקים בתנועה
במסגרת פרויקט ארצי של מועצת תנועות הנוער -ותיקים בתנועה, לוקחים סניפי התנועה חלק בפרויקט ויוזמים פרויקטים משותפים עם ותיקי הישוב


עקרונות התנועה
 מהות תנועת ה"מכבי הצעיר"- תנועת נוער חינוכית, לאומית, ספורטיבית המושתתת על ערכי היהדות והציונות.
   
דרך החינוך 
א .הנוער הוא היסוד הדינמי של העם. על שכמו מוטלת החובה להתחדשות מתמדת ולהנעת המעש הלאומי - 
    החינוך בתנועת הנוער ליצירת דור אחראי, יוזם ופועל.
ב .מטרת החינוך בתנועה – עיצוב דמות אדם שלם בגופו וברוחו, איש המוסר, החבר הטוב, התרבותי  בהליכותיו, המוכשר מתוך הכרה מלאה לקבל את גורל העם ועתידו.
ג. מסורת עם ישראל היא הבסיס הרעיוני להגשמת מטרות אלו.
ד. נתיב המכבי- "נפש בריאה בגוף בריא"- יעבור כחוט השני במערכת החינוך בתנועה, החינוך הגופני והמחנאי.
ה. תנועת ה"מכבי הצעיר" רואה את עצמה כנושאת רעיון איחוד העם והאומה ללא הבדלי השקפה ורעיון, למען ביצור, ביסוס וחיזוק המדינה.
ו.  המשמעת בתנועה צריכה להיות בנויה על הכרת ערכו של הפרט בחברה והכרת ערכי החברה בערכי 
    הפרט.
 ז.  ה"מכבי הצעיר" רואה ייעודו בהגשמת החלוציות בכל שטחי החיים על פי צו השעה.
 
 
 
   ההגשמה
מנוף הביצוע הינו ההגשמה האישית של ה"מכבי הצעיר".
א .התנועה תכוון ותחנך את חבריה לחלוציות ולשירות בכל שטחי החיים, בדרכי יוזמה אישית יוצרת, להבטיח 
    את ביסוסה של המדינה ושל הפרט בתוכה.
ב .התנועה תשאף לצעוד לפני המחנה, כחיל חלוץ, כתנועה לאומית חלוצית אשר תלך לקראת מטרות ויעדים 
    שהלאום כלאום – ולא חלקים ממנו – שהמדינה כמדינה – ולא הגופים שבה – קובעים אותם כמטרות לאומיות ושהשגתן באה למלא צרכים לאומיים וממלכתיים.
    תנועת ה"מכבי הצעיר" כתנועה חלוצית, תפעל להגשמת היעדים הלאומיים בדרכים שתבחרנה, ההולמות את חוקי המדינה ועקרונות התנועה
Blacknet.co.il - בניית אתרים