תנועת הנוער המכבי צעיר | תנועת הנוער המכבי צעיר
חיפוש


הגשמה
השנה ישנן 7 קבוצות הגשמה: באר שבע, רמת גן, תל אביב, בת-ים, נתניה, קרית גת וכפר הנוער גן ונוף.

החלה ההרשמה לשנת הפעילות תשע"ט
פרטים בסניפים...

קבוצות איתן
השנה נפתחו לראשונה קבוצות איתן בסניפים (איתן- תוכנית המשלבת בין קבוצות הספורט של מכבי לתנועה))

תוכנית ההדרכה ´המדריך למדריך´ יצאה לדרך


ותיקים בתנועה
במסגרת פרויקט ארצי של מועצת תנועות הנוער -ותיקים בתנועה, לוקחים סניפי התנועה חלק בפרויקט ויוזמים פרויקטים משותפים עם ותיקי הישוב

הגשמה
השנה ישנן 7 קבוצות הגשמה: באר שבע, רמת גן, תל אביב, בת-ים, נתניה, קרית גת וכפר הנוער גן ונוף.

החלה ההרשמה לשנת הפעילות תשע"ט
פרטים בסניפים...

קבוצות איתן
השנה נפתחו לראשונה קבוצות איתן בסניפים (איתן- תוכנית המשלבת בין קבוצות הספורט של מכבי לתנועה))

תוכנית ההדרכה ´המדריך למדריך´ יצאה לדרך


ותיקים בתנועה
במסגרת פרויקט ארצי של מועצת תנועות הנוער -ותיקים בתנועה, לוקחים סניפי התנועה חלק בפרויקט ויוזמים פרויקטים משותפים עם ותיקי הישוב

הגשמה
השנה ישנן 7 קבוצות הגשמה: באר שבע, רמת גן, תל אביב, בת-ים, נתניה, קרית גת וכפר הנוער גן ונוף.

החלה ההרשמה לשנת הפעילות תשע"ט
פרטים בסניפים...

קבוצות איתן
השנה נפתחו לראשונה קבוצות איתן בסניפים (איתן- תוכנית המשלבת בין קבוצות הספורט של מכבי לתנועה))

תוכנית ההדרכה ´המדריך למדריך´ יצאה לדרך


ותיקים בתנועה
במסגרת פרויקט ארצי של מועצת תנועות הנוער -ותיקים בתנועה, לוקחים סניפי התנועה חלק בפרויקט ויוזמים פרויקטים משותפים עם ותיקי הישוב

הגשמה
השנה ישנן 7 קבוצות הגשמה: באר שבע, רמת גן, תל אביב, בת-ים, נתניה, קרית גת וכפר הנוער גן ונוף.

החלה ההרשמה לשנת הפעילות תשע"ט
פרטים בסניפים...

קבוצות איתן
השנה נפתחו לראשונה קבוצות איתן בסניפים (איתן- תוכנית המשלבת בין קבוצות הספורט של מכבי לתנועה))

תוכנית ההדרכה ´המדריך למדריך´ יצאה לדרך


ותיקים בתנועה
במסגרת פרויקט ארצי של מועצת תנועות הנוער -ותיקים בתנועה, לוקחים סניפי התנועה חלק בפרויקט ויוזמים פרויקטים משותפים עם ותיקי הישוב


הנהגה צעירה
- מי אנחנו?
ההנהגה הצעירה מורכבת משכבת הבוגרים הארצית - נציג אחד מכל סניף בארץ . רוב הנציגים הינם רכזים צעירים בסניפים וחלקם משמשים ככאלה, למרות שזהו אינו התפקיד המוגדר שלהם בסניפים.
 
- מה אנחנו עושים בעצם?
חברי ההנהגה הצעירה נפגשים אחת לשלושה שבועות במטרה לקדם נושאים סניפיים ותנועתיים ולהבטיח השמעת קולם של הבוגרים בתנועה בשולחן חברי ההנהלה וההנהגה הארצית. 
ישיבות ההנהגה הצעירה הראשונות הוקדשו להגדרת תפקיד ההנהגה הצעירה בתנועה, להכרות מעמיקה עם צורות התנהלות הסניפים השונים וכן למציאת מכנה משותף בין כלל הסניפים. 
לאחר מספר ישיבות, על מנת לקדם את ההנהגה הצעירה ולהתחיל בפרויקטים אשר חברי ההנהגה יקדמו, קיימו חבריי ההנהגה בחירות לתפקידים אותם הם יימלאו. 
אורן אנצויג מסניף חשמונאים נתניה ועמית לוי מסניף חדרה, נבחרו ליו"ר ולסגנית יו"ר של ההנהגה הצעירה ונציגי ההנהגה הצעירה האחרים התחלקו לרכזי וועדות כאשר כל וועדה תקדם נושא תנועתי אחר. הוועדות שנבחרו הן וועדת שיווק, וועדת שיתופי פעולה, וועדת קהילה ווועדת מפעלים. במהלך הישיבות כל וועדה הכינה לעצמה הגדרת תפקיד והציעה מספר פרוייקטים שעל הוועדה לקדם כבר בשנה זו. 
את ישיבות ההנהגה הצעירה מובילים יו"ר וסגנית יו"ר ההנהגה. הישיבות עוסקות בנושאים אקטואליים אשר קורים במדינה ובתנועה, בקידום הפרויקטים של הוועדות השונות ובשיח על סוגיות שונות שקורות בסניפים השונים על מנת לנסות למצוא פתרונות ולשמוע חוות דעת של חבריי ההנהגה מהסניפים השונים.
את העיתון שאותו אתם קוראים יזמו חברי וועדת השיווק ואנו מקווים שתאהבו אותו..
פרויקטים נוספים יצאו לדרך בקרוב...
בכוונת ההנהגה הצעירה לבקר בסניפים בכדי לשמוע מה לכם יש להגיד, להציע ולתרום...

שתהיה לכולנו המשך שנה פורייה ומלאת עשייה !

שלכם, חברי ההנהגה הצעירה
 
Blacknet.co.il - בניית אתרים