תנועת הנוער המכבי צעיר | תנועת הנוער המכבי צעיר

דברות וסיסמאות התנועה
               
  דברות התנועה
 
  ה"מכבי הצעיר" איש אמת ודברו אמונה

  ה"מכבי הצעיר" נאמן לעמו, ארצו ושפתו

  ה"מכבי הצעיר" חבר מועיל בחברה, עוזר לזולת

  ה"מכבי הצעיר" אח לכל "מכבי" ורע לכל אדם

  ה"מכבי הצעיר" אדיב ומנומס

  ה"מכבי הצעיר" חובב את החי והצומח מגן עליהם ושומר על איכות הסביבה

  ה"מכבי הצעיר" איש המס"ד (משמעת, סדר, דייקנות)

  ה"מכבי הצעיר" עליז, אמיץ ואינו נופל ברוחו

  ה"מכבי הצעיר" חסכן ואינו קמצן

  ה"מכבי הצעיר" מוקיר פרי עמלו ועמל אחרים

 
  סיסמאות התנועה

   "נפש בריאה בגוף בריא"

   "לבוגר המתחנך הזכות לחנך"

    ה"מכבי הצעיר" ללא הגשמה כגוף ללא נשמה        

   "חזק ואמץ"