תנועת הנוער המכבי צעיר | תנועת הנוער המכבי צעיר

הנהגה ארצית
הנהגה ארצית
חברי ההנהגה

ההנהגה הינה הגוף המנהל של התנועה.
ההנהגה נבחרת בועידת התנועה ומכהנת מוועידה לוועידה.
כל חברי ההנהגה הינם מבוגרים מתנדבים.
ההנהגה הנוכחית נבחרה בינואר 2014 בוועידה הארצית ה - מ´.
 

תפקידה המרכזי של ההנהגה 
קביעת האסטרטגיה ומדיניות התנועה, הצבת מטרות ויעדים לתנועה ולהנהלה, וקביעת סדר עדיפות עפ"י החלטות הועידה ובהתאם לצורכים ולמציאות. 

פירוט תפקידי ההנהגה 
בקרת ההנהלה
ייעוץ לחברי המטה בהנהלה
התמודדות עם נושאים אקטואליים פנים וחוץ תנועתיים. 
אחריות להוצאה לפועל של החלטות הועידה, אכיפתן ותגובה על הפרתן ומתן פירוש להחלטות בעייתיות של הועידה הארצית. 
ייצוג תנועת ה"מכבי הצעיר" כלפי חוץ.
מעורבות בבחירה ואישור מינוי יו"ר סניפים 
להנהגה יש סמכות לבדוק ולשנות את תקנון עמותת תנועת הנוער ה"מכבי הצעיר" בהתאם להחלטות הועידות.

מבנה ההנהגה
בהנהגה מכהנים מינימום של יו"ר וחמישה חברים, כיום מכהנים יו"ר וארבעה עשר חברים.
כל חברי ההנהגה הינם מבוגרים מתנדבים.
ההנהגה ממנה חברים מתוכה כמובילי נושאים הנראים לה כחשובים בהתאם לצרכי התנועה.

ועדות ההנהגה 
מורכבות מחברי הנהגה ומתנדבים מבוגרים ללא תפקיד מוגדר.


* ועדת כספים

* ועדת סניפים
 
* ועדת חינוך