תנועת הנוער המכבי צעיר | תנועת הנוער המכבי צעיר

הוועידה הארצית
הועידה הארצית הינה המוסד העליון של התנועה.
הועידה המתקיימת פעם בשנתיים, מהווה את גולת הכותרת התנועתית ביישום העקרונות הבלתי פורמליים. חשוב לשמור על המבנה הסימטרי של הועידה ולשמר את עקרון הניהול העצמי בהנחייתה ובתהליך קבלת ההחלטות המתקיים בה.
עם זאת, בשנים האחרונות, חלה התרחקות מתפקידה החינוכי של הועידה. על מנת לשמר את תפקידה החינוכי של הועידה ולשלב בה הן את האלמנטים הבלתי פורמליים המוזכרים לעיל והן את האלמנט החינוכי, ראוי כי הועידה תתנהל כסמינר חינוכי. 
 
מטרות הועידה:
1. בניית תפיסת תפקיד "הבוגר בתנועה" כמחנך מעורב, פעיל ותורם למען החברה.
2. בניית תפיסת תפקיד "המבוגר בתנועה" כחלק בלתי נפרד מ"מהלך החיים" התנועתי וכמנוף להתפתחות אישית ומקצועית של המבוגר.
3. בחירת גופי ההנהגה התנועתיים לקדנציה של שנתיים.
 
מבנה הועידה:
· הועידה תתנהל כסמינר חינוכי, אותו ינחו מבוגרים ובוגרים בשיתוף. 
· הצעות החלטה בנושאים השונים יועברו אל הועדה המכינה, לפני הועידה, ויוצגו לאישור, לאחר עיבוד של הועדה, במליאה המסכמת של הועידה.
 
· הנהגה ארצית תאושרר במהלך המליאה המסכמת.